[KALA SMASH Online] ปลุกความเป็นกะลาให้ลุกโชน

ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ KALA Land ดินแดนแห่งสันติภาพ สถานที่ที่ผู้คนต่างมีเมตตา มีน้ำใจไมตรี และเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน

แต่ในเมื่อที่นี่ไม่ใช่ดินแดนแห่งทุ่งลาเวนเดอร์ จึงมีผู้คนบางกลุ่มพยายามตั้งตนเป็นผู้ปกครองเมืองนี้

เหล่าผู้กล้าเอ๋ย จงรีบมารวมตัวกันในศึก KALA SMASH และใช้พลังแห่ง KALA จัดการเหล่าร้ายให้หมดไป

ปกป้อง KALA ของตนเอง และทำลาย KALA ของคู่ต่อสู้



Kala Smash Online

ใช้ KALA Weapon เพื่อจัดการคู่ต่อสู้ หรือใช้ KALA Defence เพื่อป้องกันหรือฟื้นฟู







KALA Weapon







KALA Defence







Download Android Full version ได้ที่นี่ 









Comments

comments