[Pokémon] โปเกม่อนตัวแรกของคุณคือตัวไหน

โปเกม่อน (Poke’mon) หรือชื่อเต็มว่า พ็อกเก็ตมอนสเตอส์ (Poket Monster) เป็นวิดีโอเกมสัญชาติญี่ปุ่นของนินเทนโด โดยได้จำหน่ายเป็นครั้งแรกในปี ค.ศ. 1996 ในรูปแบบตลับเกมบอย

Continue reading